Groepscoaching

Echtscheidingsbegeleiding bij jongeren
Jongeren zijn erg kwetsbaar gedurende het hele proces van de scheiding van hun ouders.
Ze staan machteloos aan de zijlijn.
Onzekerheid over hoe de toekomst er uit zal gaan zien.
De periode rondom de scheiding is erg moeilijk, maar ook zeker de tijd daarna.
Signalen als angst, schuldgevoelens, boosheid, negatief zelfbeeld, blowen, drinken zijn veel gehoord.

In de groep zullen we aan het werk gaan om de nieuwe situatie een plek te geven.
Beseffen dat je ouders altijd je ouders blijven, wat er ook gebeurt.
Delen van verhalen en gevoelens met elkaar, oefeningen doen en ervaren dat je niet de enige bent in je verlies.

Pap hier
mam daar.
Ik ertussen
en maar sussen
Ik woon hier
Ik woon daar
Papa en mama zijn uit elkaar.
Jan t Lam

Bijeenkomsten: 7 van anderhalf uur
Deelnemers: maximaal 8
Doelgroep: jongeren van gescheiden ouders in het voortgezet onderwijs
Kosten: 225 euro pp (inclusief materialen, drinken)

Aansluitend op de laatste bijeenkomst, een samenzijn met ouders erbij.