Groepscoaching

Rouwgroepen voor volwassenen
Wanneer je iemand verliest van wie je houdt, verlies je een stukje van jezelf.
Rouwen en verdriet zijn onlosmakelijk verbonden met houden van.
Het is de prijs die je betaalt voor de verbinding.
Je zou een rouwproces kunnen vergelijken met een zwerftocht door een doolhof van verdriet.
Ronddolen met vallen en opstaan, ontdekken weer terug bij af te zijn en proberen een andere richting te nemen.
Rouwen is een uniek gebeuren en doet iedereen op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd.
Op weg gaan, kei hard werken aan het verlies en de chaos en het overlijden een plaats laten krijgen in je nieuwe leven.

Een rouwgroep biedt de rijkdom van herkenning en contact.
De bijeenkomsten zullen zich afwisselen met gesprekken, inzichten, oefeningen, muziek.
Er is ruimte voor jouw verhaal en het delen van je gevoelens en ervaringen die bij jou en de ander speelt.
Samen zoeken en voelen naar jouw weg in “het land van rouw” onder deskundige begeleiding.

Het verlies van een dierbare
is niet iets waarmee je op een gegeven
moment 'klaar' bent.
Je leert er mee leven...
Je zult weer heel worden, maar nooit meer dezelfde zijn.
Elisabeth Kubler-Ross

Bijeenkomsten: 7 van anderhalf uur
Deelnemers: maximaal 8
Doelgroep: volwassenen die een geliefde hebben verloren
Kosten: 225 euro pp (inclusief materialen, koffie/thee)